VALDYBOS PIRMININKĖ / NARĖ                         NARĖ                                                                   NARĖ
Svajonė Rainienė                                                      Vaida Kelerytė-Burokienė                           Ramona Šilerytė-Cvirkienė
Vietos valdžia                                                          NVO                                                                 Verslas                                                                               

 

NARYS                                                                          NARYS                                                                NARYS
Nerijus Mašalaitis                                                     Marius Kemeraitis                                          Rokas Sondaras
Vietos valdžia                                                          NVO                                                                 Verslas

 

NARĖ                                                                              NARĖ                                                                  NARYS
Agnė Gedžienė                                                           Aistė Mikulionytė                                           Gintaras Matusevičius 
Vietos valdžia                                                           NVO                                                                 Verslas