08.6.1-ESFA-T-910-04-0005 MARIJAMPOLĖS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS

Projekto tikslas: Sudaryti palankias sąlygas Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

1 uždavinys. Užtikrinti tinkamą pasirengimą Marijampolės miesto vietos plėtros projektų įgyvendinimui.
2 uždavinys. Užtikrinti Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną.

Projekto metu, siekiant tinkamai administruoti strategijos įgyvendinimą, vykdomos šios veiklos:
• Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų ir atrankos kriterijų rengimas;
• Marijampolės miesto vietos plėtros projektų vertinimas, atranka, užtikrinant vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengiant vietos plėtros projektus ir administruojant jų įgyvendinimą, stiprinimas;
• Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas;
• Gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie projekte numatytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus.

Bendras projekto biudžetas: 108 695,00 Eur, iš kurių ES fondų lėšos – 99 999,40 Eur, Marijampolės miesto vietos veiklos grupės lėšos – 8695,60 Eur.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Marijampolės miesto vietos veiklos strategiją galite vartyti žemiau esančiame paveiksle bei parsiųsti į paspaudę Marijampolės miesto vietos plėtros strategija

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijaClick edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.