Vykdytojas: Marijampolės miesto vietos veiklos grupė
Pavadinimas: Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. rengimas
Nr. 11-001-T-0039
Projekto vertė paraiškoje: 9 995,08 Eur.
Prašomas finansavimas: 8 495,81 Eur.
Projekto tikslas – parengti Marijampolės miesto vietos plėtros strategiją, sudarant sąlygas vietos bendruomenės aktyviam įsitraukimui į vietos problemų sprendimą. Projekto poveiklė: Vietos plėtros strategijos parengimas. Poveiklės aprašymas: Projekto metu numatoma parengti Marijampolės miesto vietos plėtros strategiją 2024 – 2029 m. VPS rengiama, vadovaujantis VPS rengimo ir atrankos taisyklėmis. Rengiant VPS numatoma: 1) vietos gyventojų internetinės apklausos vykdymas; 2) vietos bendruomenės įtraukimo renginių organizavimas (3 renginiai); 3) VPS dokumento parengimas. Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai: 1. Parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.; 2. Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas – 30

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

Vykdytojas: Kalvarijos vietos veiklos grupė
Pavadinimas: Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0404
Projekto vertė paraiškoje: 20 774,58 Eur
Prašomas finansavimas: 19 074,88 Eur
Projekto tikslas – praplėsti ekonomiškai neaktyvių asmenų galimybes įsidarbinti. Kalvarijos mieste vyrauja didelis nedarbas, didesnis nei kitose Marijampolės apskrities savivaldybėse. Sprendžiant šią problemą, projekte numatyti praktiniai neformalieji mokymai profesinių ir kitų įgūdžių įgijimui, siekiant praplėsti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes įsidarbinti. Projekte dalyviai gilins žinias ir lavins įgūdžius praktiniuose mokymuose: barmeno-padavėjo, virėjo kulinaro, floristo ar meninių dirbinių. Taip pat dalyviai turės galimybę aplankyti ir susipažinti su specialybėmis konkrečiame versle ir darbo vietoje. Projekte dalyvaus 40 tikslinės grupės dalyviai. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ ir Kalvarijos miesto vietos veiklos grupe. Partneris: Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

Vykdytojas: Kalvarijos vietos veiklos grupė
Pavadinimas: Praktiniai mokymai kitaip
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0405
Projekto vertė paraiškoje: 20 596,57 Eur
Prašomas finansavimas: 18 926,43 Eur
Projekto tikslas – praplėsti ekonomiškai neaktyvių asmenų galimybes įsidarbinti. Kalvarijos mieste vyrauja didelis nedarbas, didesnis nei kitose Marijampolės apskrities savivaldybėse. Sprendžiant šią problemą, projekte numatyti praktiniai neformalieji mokymai profesinių ir kitų įgūdžių įgijimui, siekiant praplėsti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes įsidarbinti. Projekto metu dalyviai gilins žinias ir lavins įgūdžius praktiniuose mokymuose: fotografo, kaimo turizmo organizatoriaus. Taip pat dalyviai turės galimybę aplankyti ir susipažinti su specialybėmis konkrečiame versle ir darbo vietoje, t.y. turėti išvažiuojamuosius mokymus. Marijampolės miesto vietos veiklos grupės atstovai pasidalins patirtimi ir padės atrinkti verslus pagal profesijas, kuriuos mokymų metu bus galima aplankyti. Marijampolės miesto vietos veiklos grupė bendradarbiaus su savanoriais ir periodiškai teiks informaciją ir žinias savanoriams apie galimybę įsidarbinti ar įgyti naujų įgūdžių Marijampolėje. Projekte dalyvaus 40 tikslinės grupės dalyviai, bus suorganizuoti praktiniai mokymai pagal dvi skirtingas profesijas. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ ir Kalvarijos miesto vietos veiklos grupe. Partneris:  Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

Vykdytojas: Kalvarijos vietos veiklos grupė
Pavadinimas: Sužinok, pamatyk ir kurk savo verslą
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0406
Projekto vertė paraiškoje: 27 412,68 Eur
Prašomas finansavimas: 25 195,68 Eur
Projekto tikslas – pagerinti Kalvarijos miesto darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje paskatinant juos kurti verslą. Kalvarijos mieste vyrauja didelis nedarbas, didesnis nei kitose Marijampolės apskrities savivaldybėse. Bedarbystės problema lemia socialinių pašalpų poreikį. Sprendžiant šią problemą, projekte numatyta teikti tiek grupines, tiek individualias verslo konsultacijas, pagalbą randant klientus ir tiekėjus bei mentorystės paslaugas, siekiant padidinti bendruomenės verslumą. Visi projekto dalyviai dalyvaus grupinėse verslo konsultacijose verslo kūrimo klausimais. Patys potencialiausi dalyviai, kurie ruošiasi kurti verslą, turės galimybę pasinaudoti individualiomis konsultacijomis, gauti pagalbą randant klientus ir tiekėjus bei mentorių pagalbą aplankant jų sukurtus verslus. Marijampolės miesto VVG padės atrinkti tinkamus mentorius ir suorganizuos su jais susitikimus. Projekte dalyvaus 30 tikslinės grupės dalyviai, bus suorganizuoti 18 neformalaus švietimo mokymų, susijusių su verslo kūrimu. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ ir Kalvarijos miesto vietos veiklos grupe. Partneris: Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

Vykdytojas: UAB „Konsultus”
Pavadinimas: Mokymų, verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0384
Projekto vertė paraiškoje: 202 966,50 Eur
Prašomas finansavimas: 186 729,18 Eur
Projekto tikslas – ugdyti ekonomiškai neaktyvių Marijampolės miesto gyventojų verslumo įgūdžius ir suteikti savarankiškas priemones verslo vystymui jauno verslo subjektams Projekto metu vykdomos ekonomiškai neaktyvių gyventojų ir jauno verslo subjektų mokymo ir konsultavimo veiklos, suteikiamos savarankiškos priemonės verslo vystymui. Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerinta jauno verslo subjektų padėtis darbo rinkoje. Projekto rezultatai: suorganizuotos 13 dienų (104 val.) mokymų asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo srityje; suteiktos 122 val. konsultacijos verslo plėtros klausimais; suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 17 jauno verslo subjektų.
Partneriai: Marijampolės miesto vietos veiklos grupė, Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas”, Viešoji įstaiga “Lispa”.

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

Vykdytojas: Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė
Pavadinimas: Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir naudojimas siekiant padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0531
Projekto vertė paraiškoje: 20 600, 00 Eur
Prašomas finansavimas: 18 952,00 Eur
Projekto tikslas – sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp miestų vietos veiklos grupių, kuris leistų padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką.
Partneris: Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

Vykdytojas: Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė
Pavadinimas: Bendradarbiavimo tinklų kūrimas siekiant kurti palankesnę aplinką besikuriančiam verslui Kalvarijos mieste
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0533
Projekto vertė paraiškoje: 27 425,00 Eur
Prašomas finansavimas: 25 231,00 Eur
Projekto tikslas – išnaudoti miestų vietos veiklos grupių tinklo patirtį, gerinant aplinką besikuriantiems verslams Kalvarijos mieste.
Partneriai: asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“, asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis