Atnaujinamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus veiksmui 2.2.1.

Šis Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos veiksmas 2.2.1. „Verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams“ yra orientuotas į aktyvų Marijampolės miesto gyventojų skatinimą įsitraukti į darbo rinką.

Visas idėjas, siekius, tikslus, kurie gali virsti realiomis veiklomis teikite projektinių pasiūlymų forma iki 2020 m. liepos 1o d. dviem būdais:

  1. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. liepos 10 d. pašto žyma.
  2. Iki 2020 liepos 10 d. 16.30 val. Projektinio pasiūlymo originalą su priedais pristatyti adresu: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas).

Kvietimas-veiksmui-Nr. 2.2.1

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR. 2.2.1.

 
Informacija potencialiems projektų pareiškėjams

Primename, kad paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr. 1.1.1., 2.1.1., 2.1.2.
Informuojame, kad sustabdomas kvietimas veiksmui Nr.2.2.1 iki atskiro pranešimo.

Visas idėjas, siekius, tikslus, kurie gali virsti realiomis veiklomis teikite projektinių pasiūlymų forma iki 2020 m. gegužės 6 d. dviem būdais:

1. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 6 d. pašto žyma.

2. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, dėl susiklosčiusios situacijos šalyje projektinius pasiūlymus galima teikti tokia tvarka: skenuotas projektinio pasiūlymo originalas su priedais ir projektinio pasiūlymo Word versija teikiami el. paštu marijampolesmvvg@gmail.com  iki 2020 gegužės 6 d. 24.00 val. Projektinio pasiūlymo originalą su priedais, pasibaigus karantinui, būtina pristatyti adresu: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas).

Paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

2020 m. balandžio 2 d. paskelbtas jau trečiasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant: 1 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. 2 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo kvietimu skelbiami trys kvietimai veiksmas, kurie nukreipti į  2 – ojo strategijos tikslo įgyvendinimą ir vienas veiksmas, pirmajam strategijos tikslui įgyvendinti.

Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. gegužės 6 d. 16.30 val. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 6 d. pašto žyma.

1 strategijos tikslo uždavinys  yra 1.1. Organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas.
Veiksmas:
1.1.1. Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“

Kvietimas veiksmui Nr. 1.1.1.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR. 1.1.1.

2 tikslo uždavinys 2.1. Organizuoti veiklas, gerinančias neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.1.1. Pagalbos įsitraukiant į darbo rinką teikimas ir profesinio mokymo organizavimas neaktyviems darbingiems gyventojams;

2.1.2. Konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas neaktyviems darbingiems gyventojams.

Kvietimas veiksmui Nr. 2.1.1

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR. 2.1.1.

Kvietimas veiksmui Nr. 2.1.2

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR. 2.1.2.

2 tikslo uždavinys 2.2. Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmas:
2.2.1. Verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams.

Kvietimas veiksmui Nr. 2.2.1.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR. 2.2.1.

NAUDINGI DOKUMENTAI ŽEMIAU:

MARIJAMPOLĖS MIESTO VPS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

Projektinio pasiūlymo forma

NVO deklaracija

Pareiškėjo ir partnerio jungtinės veiklos-sutartis

2019 metų liepos mėn. 15 d. ATNAUJINTĄ PROJETKŲ FINANSAVIMO PAGAL PRIEMONES „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IR „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ REIKALAVIMŲ ATMINTINĘ GALITE ATSIŲSTI Projektų finansavimo pagal priemones reikalavimų atmintinė

Supaprastinimų atmintinę galite skaityti žemiau internetinėje versijoje arba parsisiųsti ESFA supaprastinimų atmintine

ESFA supaprastinimų atmintinė

*************************************************

2019 lapkričio 13 d. paskelbtas antrasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant: 1 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. 2 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

DĖMESIO: Pratęsiamas II kvietimas teikti projektinius pasiūlymus iki  2020 sausio mėn. 2 d. 16.30 val.

1 tikslo uždavinys 1.1. Organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas.
Veiksmai:
1.1.1. Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“
1.1.2. Sociokultūrinių veiklų, susijusių su senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų, pabėgėlių integracija į visuomenę, organizavimas

Kvietimas veiksmui Nr.1.1.1.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 1.1.1.

Kvietimas veiksmui Nr.1.1.2.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 1.1.2.

2 tikslo uždavinys 2.1. Organizuoti veiklas, gerinančias neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.1.1. Pagalbos įsitraukiant į darbo rinką teikimas ir profesinio mokymo organizavimas neaktyviems darbingiems gyventojams;
2.1.2. Konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas neaktyviems darbingiems gyventojams.
2 tikslo uždavinys 2.2. Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.2.1. Verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams;
2.2.2. Verslumo skatinimo priemonių jauniems neaktyviems ir nedirbantiems asmenims įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitų miestų VVG

Kvietimas veiksmui Nr.2.1.1.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.1.1.

Kvietimas veiksmui Nr.2.1.2

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.1.2.

Kvietimas veiksmui Nr.2.2.1

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.2.1.

Kvietimas veiksmui Nr.2.2.2

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.2.2.

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS GALIMA TEIKTI IKI 2020 sausio 2 d.

                                                                                                *************************************************

Paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

2020 m. balandžio 2 d. paskelbtas jau trečiasis pasiūlymas teikti projektinius

 

MARIJAMPOLĖS MIESTO VPS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

Projektinio pasiūlymo forma

NVO deklaracija

Pareiškėjo ir partnerio jungtinės veiklos-sutartis

2019 metų liepos mėn. 15 d. ATNAUJINTĄ PROJETKŲ FINANSAVIMO PAGAL PRIEMONES „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IR „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ REIKALAVIMŲ ATMINTINĘ GALITE ATSIŲSTI Projektų finansavimo pagal priemones reikalavimų atmintinė

Supaprastinimų atmintinę galite skaityti žemiau internetinėje versijoje arba parsisiųsti ESFA supaprastinimų atmintine

ESFA supaprastinimų atmintinė

*************************************************

2019 lapkričio 13 d. paskelbtas antrasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant: 1 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. 2 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

DĖMESIO: Pratęsiamas II kvietimas teikti projektinius pasiūlymus iki  2020 sausio mėn. 2 d. 16.30 val.

1 tikslo uždavinys 1.1. Organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas.
Veiksmai:
1.1.1. Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“
1.1.2. Sociokultūrinių veiklų, susijusių su senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų, pabėgėlių integracija į visuomenę, organizavimas

Kvietimas veiksmui Nr.1.1.1.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 1.1.1.

Kvietimas veiksmui Nr.1.1.2.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 1.1.2.

2 tikslo uždavinys 2.1. Organizuoti veiklas, gerinančias neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.1.1. Pagalbos įsitraukiant į darbo rinką teikimas ir profesinio mokymo organizavimas neaktyviems darbingiems gyventojams;
2.1.2. Konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas neaktyviems darbingiems gyventojams.
2 tikslo uždavinys 2.2. Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.2.1. Verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams;
2.2.2. Verslumo skatinimo priemonių jauniems neaktyviems ir nedirbantiems asmenims įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitų miestų VVG

Kvietimas veiksmui Nr.2.1.1.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.1.1.

Kvietimas veiksmui Nr.2.1.2

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.1.2.

Kvietimas veiksmui Nr.2.2.1

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.2.1.

Kvietimas veiksmui Nr.2.2.2

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.2.2.

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS GALIMA TEIKTI IKI 2020 sausio 2 d.

                                                                                                *************************************************

Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas.