Marijampolės vietos veiklos grupės tikslas – užtikrinti efektyvų vietos veiklos grupės funkcijų įgyvendinimą taip pagerinant vietines įsidarbinimo galimybes ir didinant bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.