2016 m. siekiant skatinti Marijampolės miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir vietos valdžios bendradarbiavimą, sprendžiant miesto ekonomines, socialines, užimtumo ir kitas problemas, Marijampolės vietos veiklos grupės steigimui pritarė Marijampolės savivaldybės taryba.

Marijampolės vietos veiklos grupės steigėjai:

– Marijampolės regiono verslininkų asociacija (kodas 302799342, buveinės adresas P. Armino 65, Marijampolė), atstovaujanti verslo sektorių,

– Asociacija „Marijampoliečiai“ (kodas 303177578, buveinės adresas Kokolos g.7, Marijampolė), atstovaujanti pilietinės visuomenės sektorių,

– Marijampolės savivaldybė (kodas 11110960, buveinės adresas Basanavičiaus a. 1, Marijampolė), atstovaujanti vietos valdžios sektorių.

Vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo sektorius atstovauja po vieną narį.